Школа-лицей №28 Средняя общеобразовательная школа - лицей №28

Учебно-воспитательная работа

 

Отчет кафедры

“Государственного языка ”

на 2017/2018 учебный год

Учебно-воспитательная работа

Усулдук бирикменин башчысы

______ Исаева В.Ш.:

Макулдашылды:

Илимий-усулдук иштер боюнча

директордун орун басары

_________ Казиева Э.С.

Бекитемин:

№28 мектеп-лицейинин директору

_______ Бектурганова Г.И.

 

 

№28 мектеп — лицейини  мамлекеттик  тил боюнча  усулдук  бирикмесинин

 башчысынын  2017-18 окуу жылына   отчету 

1.Мугалимдердин сандык – сапаттык курамы (кыргыз тили жана адабияты):

п.п

Мугалимдердин аты-жөнү Туулган жылы,

айы

Билими, ЖОЖду качан бүтүргөн Диплому боюнча кесиби Кайсы предметти окутат Стажы Курсту өткөн жылы Сыйлыктары, наамы Дареги , телефон
Жалпы Пед

стажы

1 Искакова Дамира

Дооронбековна

12.09.1959 ПМПИ 1982

жогорку

Орус тили улуттук мектепте Кыргыз тили жана адабияты сабактары 37 37 2015 «КР билим берүү отличниги» — 2009

КР билим берүү жана илим министрлигинин грамотасы-2002,2003

МОиНКР РИПКиППР при МОиНКР Сертификат «Основы коммуникативной методики и обучения второму языку. Базовый курс» 2017.

Тунгуч кичи району  64/1

0552 936 165

2 Абышева Гүлбүбү  Алымбековна 30.04.1959 КЖПИ 1982 жогорку Орус тили улуттук мектепте  Кыргыз тили сабагы 37 32  

2014

2018

Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын грамотасы-2014 Юг-2, 15-25

0312 591691

3 Эшпаева Гулайым Калиевна 17.11.1959 ПИРЯЛ 1984 жогорку Орус тили улуттук мектепте  Кыргыз тили жана адабияты сабактары 37 32 2016 «КР билим берүү отличниги» — 1997

КР билим берүү жана илим министрлигинин грамотасы-1995, 2015

МОиНКР РИПКиППР при МОиНКР Сертификат «Основы коммуникативной методики и обучения второму языку. Базовый курс» 2017.

 

Чуйкова 110

0555 892 402

4 Шаршенова Райкул Сааданбековна 05.10.1961 ПИРЯЛ 1985 жогорку Орус тили улуттук мектепте Кыргыз тили сабагы 33 15 2018 Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын грамотасы-2016

 

5-кичи району 56-44

0550 051061

5 Исаева Вера Шеримбековна 16.01.1962 ПМПИ 1983

жогорку

Башталгыч класстар Кыргыз тили жана адабияты сабактары 36 36 2015 «КР билим берүү отличниги» — 2009

КР билим берүү жана илим министрлигинин грамотасы-2002

МОиНКР РИПКиППР при МОиНКР Сертификат «Основы коммуникативной методики и обучения второму языку. Базовый курс» 2017.

 

Восток-5 10/5

0552 446 244

6 Ибраимова Гульнара Мукановна 26.06.1966 ПИРЯЛ 1989 жогорку Орус тили улуттук мектепте Кыргыз тили жана адабияты сабактары 30 25 2014 «КР билим берүү отличниги» — 2009

КР билим берүү жана илим министрлигинин грамотасы-2002

МОиНКР РИПКиППР при МОиНКР Сертификат «Основы коммуникативной методики и обучения второму языку. Базовый курс» 2017.

Чуй 245/51

0550 261 906

7 Бегматова Лира Акылбековна 06.10.1971 КМИИ 1992 жогорку

 

И.Арабаев атындагы КМПУ, магистратура

Массалык маданият кызматкери, кыргыз тили жана адабияты Кыргыз тили жана адабияты сабактары 23 23 2014 Отличник профсоюза-2009, КРнын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын диплому, Биринчи май акимиатынын  Ардак грамотасы-2016. БББнын Ардак грамотасы-2015, КР билим берүү жана илим министрлигинин грамотасы-2010

МОиНКР РИПКиППР при МОиНКР Сертификат «Основы коммуникативной методики и обучения второму языку. Базовый курс» 2017, Сертификат “Особенности препода вания 2-го языка  многоязычного образования”-2014, Билим берүү отличниги-2017.

12-кичи району

50-10

0700 848 359

8 Мажитова Дамира Акимовна 04.02.1973 КМПУ 1995 жогорку Кыргыз тили орус мектепте  Кыргыз тили жана адабияты сабактары 23 20 2014 КР билим берүү жана илим министрлигинин грамотасы-2014

Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын Ардак грамотасы-2016

КР ББИМдин алдындагы  РПККЖ жана кайра даярдоо институтунун  Сертификаты, «Мектепте окуу тарбия ишинин сапатын  жогорулатууну башкаруу» программасы боюнча 72 сааттык курс-2017ж.

МОиНКР РИПКиППР при МОиНКР Сертификат «Основы коммуникативной методики и обучения второму языку. Базовый курс» 2017.

 

Полицейский шаарчасы138үй

0770 6100625

9 Самакова Назгуль Кубанычбековна 09.03.1978 БГУ 2000

жогорку

Кыргыз тили  улуттук мектепте  Кыргыз тили жана адабияты сабактары 15 12 2016 Кочкор райондук билим берүү башкармалыгынын грамотасы-2010, КИАнын кыска мөөнөттөгү билимин жогорулатуу Сертификаты. (12сааттык курс) 2004-ж., Нарын мамлекетик университетинин алдындагы мугалимдердин билимин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо борборунун 108 сааттык курсу. 2009-ж. Күбөлүк №462 Көк-Жар ж/к Арсланбаб к. 387

0554 776676

10 Саскараева Эльвира Мырзабековна 11.03.1989 БГУ 2011

Жогорку

БГУ магистратура

Түрк тилинин филологу

Кыргыз тили орус мектепте

 Кыргыз тили сабагы 10 6 2016 Биринчи май райондук билим берүү борборунун грамотасы-2015 Арча-Бешик ж/к Каракоо 146 0700999452
11 Бегматова Самара Акылбековна 03.11.1978 КМПУ 2004

Жогорку

Кыргыз тили жана адабияты  Кыргыз тили жана адабияты сабактары 12 7   Кара-Жыгач ж./к. Оберон8/8

0708781103

 • Усулдук иштин максаты: 1.Мугалимдердин кесиптик камылгасын жана кесиптик чеберчилигин арттыруу, ошондой эле жаш мугалимдердин кесиптик өсүшүнө колдоо көрсөтүү (насаатчылык кылуу).
 1. 2. Предметтерге берүү билим тармактары боюнча окутуу сапатына, максаттарына жана иатыйжаларына карата бирдиктүү талаптарды камсыздоо.

3.Билим берүү, тарбиялоо, инсанды жетилүү жана калыптандыруу чөйрөсүн камсыздоо, чыгармачыл  иштөөгө шарт түзүү.

 1. Мугалимдердин педагогикалык ишмердигинин натыйжалуулугун баалоо.
 • Усулдук иштин милдеттери

п.п

Милдеттер Аткарылышы Аткарылбаган себеби
Толугу менен Жарым жартылай Аткарылган жок
1.

 

 

 

 

Билим  маселелери  боюнча  ченем  жана  усулдук  документтерди  иликтөө, мектеп деӊгээлиндеги  ченемдик  документтерди (нускамаларды , жоболорду,  келишимдерди) иштеп  чыгуу.  

 

+

 

 

2.

 

Мектеп  компонентин  тандоого  жана  түзүүгө катышуу.  

+

3.

 

 

 

Сабак  берүүнүн  түрдүүлүгүн  жана  деӊгээлин эске алуу  менен  предмет  боюнча  автордук  окуу  китептердин  мазмунун  иргөө  жана  түзүп чыгуу.  

 

+

 

4.

 

.

Мугалимдердин  жекече  иш  пландарын  бекитүү,  автордук   программаларды  жана усулдарды  талдоо.  

 

+

5.

 

 

 

 

Класстан  класска  көчүрүү  класстарында жыйынтыктоо, текшерүү  жол – жобосу  үчүн аттестациялык  материалды ,  бүтүрүү класстарындагы  жыйынтыктоочу аттестация өткөрүү  үчүн ( оозеки  экзамендер  үчүн ),         аттестациялык  материалды  бекитүү.  

 

 

 

+

 

6.

 

 Предметтин окутулуш  абалына  талдоо жүргүзүү.  

+

7.

 

 

Мугалимдерди  аттестациялоону  уюштуруу  жана  бул  иштин  мазмуну  боюнча  сунуш киргизүү.  

 

 

8.

 

 

Усулдук  бирикмеде  мугалимдерди  ар  кайсы деӊгээлдердеги  «Жыл мугалими», « Мыкты класс жетекчи «  конкурстарына  көрсөтүү.  

 

+
9.

 

 

 

Тийиштүү  тематика  боюнча  бири- биринин сабактарына  катышууну уюштуруу, натыйжалардын  негизинде  ар ким  өзү  жана биргелешип  талдоо. +
10.

 

 

Окуу  кабинетине, сабактын  жабдылышына коюлуучу   заманбап  талаптарга  ылайык предмет  боюнча  окуу  каражаттарын  уюштуруу. +
11.

 

Усулдук   бирикменин  жаш  мугалимдер  менен иштешүүсү. + +
 1. Усулдук бирикменин темасы: Окуучуларды тарбиялоодо жана окутууда профилдүү билим берүү аркылуу инсанга багытталган мамилени ишке ашыруу
 2. Мектептин усулдук темасы: Профилдик окутуунун шарттарында окуучуларга негизги берүүчүлүк компетенцияларын калыпандыруу

4.Мугалимдердин өткөн жылдагы билимин өркүндөтүүсү :

Мугалимдин аты-жөнү Темасы Курстар кайда өтүлдү? ЖОЖ, КББА, дистанттык курстар, мектеп ичиндеги усулдук семинарлар, тренингдер, практикумдар, тегерек стол, консультациялар
1. Абышева.Г.А. Кыргыз тили жана адабият сабагын окутуунун теориясы жана методикасы КББА, 2015
2. Шаршенова.Р.С. Кыргыз тили жана адабият сабагын окутуунун теориясы жана методикасы РПККЖ жана КДИ, 2018
3. Саскараева.Э.М. Кыргыз тили жана адабият сабагын окутуунун теориясы жана методикасы КББА, 2016

 

 1. Окутуунун сапатын текшерүү:
Кайсы класстарда админстративдик текшерүү,тест,билим кесилиштери өткөрүлдү . Предмет Окутуунун көрсөткүчтөрү Диагностикалык текшерүүнүн күнү Мугалимдин аты-жөнү Текшерүүнүн жыйынтыгы кайсы жерде талкууланды,токтомдун № , датасы Предметтин  берилишинин абалын жакшыртуу боюнча сунуштар
сапаты жетишүүсү
6-класс Кыргыз тили 72 94,6 14.03.2018 Самакова Н.К.

Бегматова Л.А.

Искакова Д.Д.

Ибраимова Г.М.

Усулдук бирикменин кенешмеси  проткол № 8 Грамматикалык материалдарга көңүл буруу
8-класс Кыргыз тили 65 90 28.11.2018 Самакова Н.К.

Бегматова Л.А.

Искакова Д.Д.

 

Усулдук бирикменин кенешмеси  проткол № 4 Грамматикалык материалдарга көңүл буруу
11-класс Кыргыз тили 80 93,3 05.04.2018 Мажитова Д.А. Ибраимова Г.М. Усулдук бирикменин кенешмеси  проткол № 9 Грамматикалык материалдарга конул буруу

 

 1. Жаш адистердин (начинающих) преподавателей (5 жылга чейин)

п.п

Мугалимдин аты- жөнү Туулган жылы,күнү Билими, ЖОЖду кайсы жылы бүтүргөн Диплому боюнча кесиби Кайсы предметтен берет Стажы Насаатчынын аты-жөнү Дареги, телефону
жалпы педстаж
                 

 

 1. Жаӊы технологияны колдонуу менен окутуунун сапатын жогорулатуу:

 

п.п

Мугалимдин аты — жөнү Кайсы класста Кайсы предмет Кандай технология өздөштүрүлдү жана мектептин мугалимдеринин тажрыйбасында колдонула баштады Жыйынтык кайда талкууланды
1 Искакова Дамира

Дооронбековна

6,8,9,10, Кыргыз тили жана адабияты Экинчи тилди окутууда коммуникативдик усулдарды колдонуу ББ уюмдарындагы мамлекеттик тил  боюнча дир. орун басарлары,  кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн семинар.Семинардын темасы: Экинчи тилди окутууга коммуникативдик мамиле12.02.18

 

2 Эшпаева Гулайым Калиевна 1, 4, Кыргыз тили Экинчи тилди окутууда коммуникативдик усулдарды колдонуу
3 Исаева Вера Шеримбековна 5,9,10 Кыргыз тили жана адабияты Экинчи тилди окутууда коммуникативдик усулдарды колдонуу ББ уюмдарындагы мамлекеттик тил  боюнча дир. орун басарлары,  кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн семинар.Семинардын темасы: Экинчи тилди окутууга коммуникативдик мамиле12.02.18

 

4 Ибраимова Гульнара Мукановна 6,7,8,11 Кыргыз тили жана адабияты Экинчи тилди окутууда коммуникативдик усулдарды колдонуу ББ уюмдарындагы мамлекеттик тил  боюнча дир. орун басарлары,  кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн семинар.Семинардын темасы: Экинчи тилди окутууга коммуникативдик мамиле12.02.18

 

5 Бегматова Лира Акылбековна 5,6,8,10 Кыргыз тили жана адабияты Экинчи тилди окутууда коммуникативдик усулдарды колдонуу
6 Мажитова Дамира Акимовна 6,7,8,11 Кыргыз тили жана адабияты Экинчи тилди окутууда коммуникативдик усулдарды колдонуу ББ уюмдарындагы мамлекеттик тил  боюнча дир. орун басарлары,  кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн семинар.Семинардын темасы: Экинчи тилди окутууга коммуникативдик мамиле12.02.18

 

 

 

 1. Мыкты педагогдордун жарыштарына катышуу (мектепте, конкурстарда, шаарда, ж.б.)

 

Мугалимдин аты- жөнү Предмет  Кайсы конкурста Жыйынтык
         
         

 

 1. Олимпиадада, конкурста, конференцияларда катышуу
Күнү Иш- чара Окуучу Жыйынтык Мугалимдин  аты — жөнү

(толугу менен)

Деӊгээл (мектептик, райондук, шаардык, республикалык ж.б.)
 19-20.12.2017 Райондук олимпиада Усенакунов Арзымат Азатович 1-орун Мажитова Дамира Акимовна Райондук
27-28.02.2018 Шаардык олимпиада Усенакунов Арзымат Азатович 3-орун Мажитова Дамира Акимовна Шаардык
15.03.2018 Шаардык изилдөө долбоору Суйунучбек кызы Майрам

Жамурзаева Акбермет

Садыков Дияр

4-орун Бегматова Лира Акылбековна Шаардык

 

 1. Мугалимдердин чыгармачыл топтордун, жюрилердин иштеринде катышуусу, тажырыйбалары менен педагогикалык кеӊештерде бөлүшүүсү

 

Катышуучунун аты- жөнү Датасы Иш- чаранын  түрү:

Педкеӊеш, тема, чыгармачыл топ (тема), ачык сабак жана башкалар

Катышуунун даражасы: катышуучу, докладчы, иштеп чыгуучу, жюри, башкаруучу, басылмалардын  автору
  Мажитова Дамира Акимовна 05.04.2018 Биринчи май районунун “Жыл мугалими”  сынагы Сынактын калыстар тобунун  мүчөсү

 

 1. Жетишпеген окуучулар менен иштөө ( предметтер боюнча)

Канча окуучу эки же андан ашык «2» менен окушат  :_______Канча окуучу күзгү сыноого калтырылат  ____________

 

 Жетишпеген окуучулар менен жекече иштөөнүн мазмуну(болжол менен) аткаруу Аткарылбаган себеби
Толугу менен Жарым -жартылай Аткарылган жок
1. Кошумча тестер, жыйнактар  менен  иштөө
2.  Үй тапшырмаларды аткарууда жардамдамлашуу +
3. Текшерүү иштер боюнча көндүрүү,кайталоо өткөрүлүп жатат
4. Каалаган убакта консультация берүү берилет
5. Жыйынтык аттестацияга жекече даярдоо Өткөрүлүп жатат
6. Окуучуларды чыгармачылык ишке тартуу тартылат
7. Окуучуларды окуу ишмердүүлүгүнө тартуу үчүн ата- энелер менен иштөө Иш жүргүзүлөт
8. Бардык иштердеги каталар боюнча үзгүлтүксүз иш алып баруу Иш алып барылат

 

 

 

 1. Окуу жылдын ичинде усулдук бирикменин төмөнкүдөй  темадагы кеӊешмелери өткөрүлдү :
Датасы Кеӊешменин темасы Жооптуулар
Кеӊешме №1 Жаӊы окуу жылына иш – чараларды белгилөө Мамлекеттик  тил  боюнча  орун  басар
Кеӊешме №2 Мамлекеттик тил күнүнө өткөрүлүүчү иштер Бирикменин  мүчөлөрү
Кеӊешме №3 Шаардын мугалимдерине семинарга даярдык жана өткөрүү Бирикменин  мүчөлөрү
Кеӊешме №4  Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине ачык иш –чараларды даярдоо жана өткөрүү Бирикменин  мүчөлөрү
Кеӊешме №5 Жарым жылдык жыйынтык

 

 1. Иштеги кемчиликтерли белгилегиле

.

Болжолдуу мазмуну Сунуштар
1 Мугалимдердин чеберчилигин өстүрүүдө бирдиктүү иш жүргүзүлбөйт ;  
2 Мугалимдердин өздүк анализи төмөнкү деӊгээлде жана окуучулардын өзүн текшерүүсү  төмөн;  
3 Жаӊы технологияларды колдонуу начар;  
4 Алдыӊкы тажрыйбаларды жайылтуу кеӊири тараган эмес;  
5 Окуучулардын өз алдынча иштөөсү ующтурулган эмес;  
6 Окууга көӊүлкош эмес жана ынтызар балдар менен иштөө максаттуу жүргүзүлбөйт;  
7 Окутуунун мазмуну ,түрү жана усулу орто окуучуга ылайыкташкан . Анын жеке жөндөмү эсептелбеген.; Окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек.
8 Үй тапшырмаларды берүүдө алардын өнүктүрүү мазмунуна көӊүл бурулбайт.;

Көрсөтмө  жана техникалык каражаттар толук колдонулбайт.

Үй тапшымаларды өнүктүрүүчү, кызыктуу жана чыгармачылык менен аткарууга мүмкүн болгон тапшырмаларды берүү.Аларды ар кандай булактардан алууга мүмкүн боло тургандай .

Отчет кафедры

    “Начальной школы”

на 2017/2018 учебный год

Учебно-воспитательная работа

Руководитель ШМО:                                            Согласовано с зам. директора по НМР :                                                      Утверждаю:                                                                                                                                                                                                 _________Макарцева В.В..                                                       ____________   Казиева Э.С.                                                Директор ШЛ №28

______ Бектурганова Г.И.

 

 

ОТЧЁТ

руководителя Школьного методического объединения учителей  начальных классов

за 2017-18 учебный год

Средней общеобразовательной школы-лицея №28, Первомайского района

 1. Количественно-качественный состав учителей (предметов) по форме:

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы Год прохождения курсов Награды, звания Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж
1. Вахитова Венера Лукмановна 2.10.1949. Ташк.Пед.инс. НИЗАМИ 1981 Уч. Нач. кл Нач.шк. 51 51 2013 отличник Восток-5

8-32

2. Гусева Марина Александровна 7.03.1971 КАО 2003 Уч. Нач. кл Нач.шк. 30 30 2014 Грамоты РЦО, Мэрия Московская 162-8
3. Жунусова Айнагуль Мутайовна 24.04.1957 КЖПИ им.Маяковского 1981 Уч. Нач. кл Нач.шк. 44 44 2016 отличник Айтматова 8б
4. Домнина Валентина Николаевна 11.02.1941 Мажгенское пед.училище Уч. Нач. кл Нач.шк. 55 54 2015 Грамоты

РЦО,УО.

Молодая гвардия 25-9
5. Макарцева Валентина Лилиевна 5.05.1952 КГУ им.Арабаева 1995 Уч. Нач. кл Нач.шк. 49 47 2012 Грамоты

РЦО

10-21-70
6. Макарцева Виктория Витальевна 21.08.1974 БМПК 1993,

КГНУ 2002

Уч.нач.,

Учит. Истории.

Нач.шк. 25 25 2016 Грамоты

РЦО,УО, МО.

Панфилова 164а-59
7. Мальцева Елена Геннадьевна 28.06.1971 КАО Уч.нач.кл. Нач.шк 25 18 2010 Грамота

РЦО, УО.

Л.Толстого 142-а 31
8 Синянская Наталья Владимировна 18.01.1978 КГУ им. Арабаева 2005 Уч.нач.кл Нач.шк. 22 9 2018 Грамоты РЦО,Мэрия. Сыдыкова 258-14
9. Сулайманова Канышай Аскарбековна 26.06.1976. КГНУ Филилог-лингвист Нач.кл 20 7 2014 Грамота

РЦО,Мэрия.

Л.Толстого 92- 3
10. Судникова Яна Михайловна 14.02.1986 БГУ 2009 Уч.русского языка и литерат. Нач.школа 11 11 2008 Грамота

РЦО

Московская 158-3
11 Голованова Галина Владимировна 19.02.1968 КГУ.им. Арабаева 1998 Уч.нач.кл. Нач.шк 30 24 2016 Грамоты

РЦО,УО

Фатьянова 7-
12 Усольцева Татьяна Анатольевна 2.12.1987. БМПУ 2008

КГУ им.Арабаева 2012

Уч.нач.кл,

Учит.биологии

Нач.шк. 10 10 2018 Грамоты РЦО, Мэрия

УО.

Республиканская 39
 • Целью методической работы является: «Создать условия, обеспечивающие усвоение обязательного минимума содержания образования по предметам базисного учебного плана, способствующие формированию у школьника ключевых компетенций, сохранению качества обучения учащихся».
 • Задачи методической работы
Задачи Выполнение Причины   невыполнения
полностью частично не выполн
1 ·        Использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей младших школьников.

 

+
2 ·        Оказывать педагогическую поддержку учащимся с низкой мотивацией, с разным уровнем обучаемости.

 

+

 

 1. Методическая тема ШМО: « Развитие творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей младших школьников.»

3.Методическая тема школы: « Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся в условиях профильного образования.»

4.Повышение квалификации педагогов  за прошедший год:

Ф.И.О. учителя Тематика Где проходили, на базе какого ВУЗа или КАО, дистанционные курсы

внутри школьные методические семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, консультации

1 Синянская Наталья Владимировна июнь

 

РИППК при МО и НКР
2. Усольцева Татьяна Анатольевна июнь РИППК при МО и НКР

5.Диагностика качества обучения:

 

В каких классах проводились административные ДКР, тестирование, срезы Предмет Показатели обучения Дата проведения ДКР Ф.И.О. учителя Где обсуждался анализ результатов,

№ протокола, дата

Предложения по улучшению состояния преподавания предмета
качество успеваемость
 2 классы

Срез «Корневые орфограммы» УО

Русск.яз 50 80 февраль ВахитоваВ.Л., Сулайманова К.А., Домнина В.Н.,

Гусева М.А.

Семинар для Зам.дир.нач.шк

 

2 класс

«Вычислительные навыки в пред 100» школ.»

Матем 52 83 март ВахитоваВ.Л., Сулайманова К.А., Домнина В.Н.,

Гусева М.А.

ШМО
3 класс «Табличное умножение и деление» Матем 62 86 февраль Судникова Я.М.,

Сулайманова К.А.,

Макарцева В.В.,

Усольцева Т.А.,

Голованова Г.В.

ШМО
4 класс « Умножение и деление многозначных чисел» Матем 68 88 февраль Синянская Н.В.,

Гусева М.А.,

Голованова Г.В.

ШМО
Срезы 4 классы Русск.яз 72 91 апрель Синянская Н.В.,

Гусева М.А.,

Голованова Г.В.

Семинар для Зам.дир.нач.шк
Срезы 4 классы Матем 67 94 апрель Синянская Н.В.,

Гусева М.А.,

Голованова Г.В.

Семинар для Зам.дир.нач.шк

 

6.Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей (до 5 лет):

 

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы Ф.И.О. наставника Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж

 

7.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных технологий:

п.п

Ф.И.О.учителя в каком классе какой предмет какая технология освоена и внедрена в практику учителей школы где обсуждался результат
 

 

 

8.Участие  в конкурсах педагогического мастерства (в школе, районе, городе и т.д.)

 

№ п.п      Ф. И. О. учителя предмет В каком конкурсе

 

Результат
 

 

 

9.Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях

 

Дата Мероприятие

 

Ученик Результат Ф.И.О.учителя

(полностью)

Уровень(школьный, районный, городской, республиканский и т.д.)
октябрь Школьная олимпиада по русск.  языку Неверова Е 3-в 1 место МакарцеваВ.В. школьный
Имирханова Н.3-В 1 место МакарцеваВ.В. школьный
КудайбердиевБ 4-а 1место Синянская Н.В. школьный
Бердикулов А. 4-в 1 место Голованова Г.В. школьный
Райымбекова Ж.3-в 2 место МакарцеваВ.В. школьный
Джолдошев С.3-а 2 место Судникова Я.М. школьный
Мамытова С.3-г 2место Усольцева Т.А. школьный
Ашимов Д.4-в 2место Голованова Г.В. школьный
Нурдинова А 3-в 3 место МакарцеваВ.В. школьный
Бактыбекова А.4-а 3место Синянская Н.В. школьный
ноябрь Школьная олимпиада по литературному чтению Кубанычбекова Т.3-в 1 место МакарцеваВ.В. школьный
Мухамедхазиев С. 3-в 2 место МакарцеваВ.В. школьный
Ашимов Д.4-в 2место Голованова Г.В. школьный
Саркисова М.3-в 3 место Макарцева В.В. школьный
Макарова А.4-в 3 место Голованова Г.В. школьный
март Школьная олимпиада по матем. Сидоренко В. 1-в 1место МакарцеваВ.В. школьный
Байматова А.1-в 2 место МакарцеваВ.В. школьный
Керимбеков А.1-в 3 место МакарцеваВ.В. школьный
Бектурганова С.1-в 3место МакарцеваВ.В. школьный
Прокин М 2-а 1 место Вахитова В.Л. школьный
2-а 2 место Вахитова В.Л. школьный
Рысбекова Р. 3-в 1 место МакарцеваВ.В. школьный
Оморов А. 3-г 2 место Усольцева Т.А. школьный
Кубанычбекова Т. 3-в 3 место МакарцеваВ.В. школьный
Коношов И  3-г 3 место Усольцева Т.А. школьный
Неверова Е. 3-в 3 место МакарцеваВ.В. школьный
Макарова А.4-в 1 место Голованова Г.В. школьный
Мукасова А.4-б 2 место Гусева М.А. школьный
Ашимов Д.4-в 2 место Голованова Г.В. школьный
Болотжанов А. 4-а 2 место Синянская Н.В. школьный
Бердикулов А.4-в 2место Голованова Г.В. школьный
Шабданбекова С.4-б 3 место Гусева М.А. школьный
28.04.2018 Городская олимпиада по матем. Результаты 15 мая 2018

10.Участие педагогов в работе творческих групп, жюри, обобщение опыта на педагогических советах.

             Ф.И.О участника Дата Форма мероприятия:

педсовет, тема, творческая группа (тема), открытый урок и другое

Степень участия: участник, докладчик, разработчик, жюри, председатель, автор публикаций
1.

 

 Семинар зам.дир. по нач.школе 19.12.2017. «Системно- деятельностный подход в обучении младших школьников» Мальцева Е.Г. докладчик

Макарцева В.В. фрагмент урока (р.яз.)

Голованова Г.В. фрагмент урока(мат.)

Сулайманова К.А. фрагмент урока(род.)

 

 1. Работа с отстающими учениками (по предметам)

Сколько учащихся обучаются с двумя и более  «2»:____-_______Сколько учащихся останутся на осеннюю переэкзаменовку:____________

№п.п                  Содержание    (примерное)

индивидуальной работы с отстающими учениками

 

 

               Выполнение Причина не выполнения
полностью частично не

выполнено

1 Отработка вычислительных навыков

 

       
2 Работа по дополнительным сборникам, тестам

 

       
3 Помощь в выполнении д/задания        
4 Отработка повторных вариантов к/р

 

       
5 Проведение консультаций в любое время        
6 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации

 

       
7 Привлечение учащихся к творческим работам

 

       
8 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся        
9 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ

 

       

12.В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со следующей тематикой:

Дата Тематика заседаний,    

 

ответственные
Заседание №1. Планирование работы на 2017-2018 уч.год
Заседание №2 Развитие коммуникативных способностей младших школьников в условиях совместной творческой деятельности Макарцева В.В.
Заседание №3. Игровые приемы, способствующие выработке правильного, беглого чтения. Голованова Г.В.

Синянская Н.В.

Заседание №4. Методы и  приёмы активизации мыслительной деятельности младших школьников на уроках русского языка, родиноведения. Гусева М.А.

Макарцева В.Л.

Заседание №5. Анализ работы МО за 2017-2018 уч.год. Макарцева В.В.

 

 1. Отметьте недостатки в работе
№п.п. Примерное               содержание Рекомендации
 

1

нет систематической работы над повышением педмастерства учителя  
2 низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; +
3 недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;

 

 
4 плохо ведется работа по обобщению передового опыта;

 

 
5 недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся;  
6 нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми;  
7 не редко учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без учета его индивидуальных способностей;  
8 домашние задания не всегда носят дифференцированный характер;

не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения

+
 

 

Дополните     своё видение  

Отчет кафедры

“ Гуманитарно- эстетического цикла”

на 2017/2018 учебный год

Учебно-воспитательная работа

Руководитель ШМО:                                           Согласовано с зам. директора по НМР :                                                            Утверждаю:                                                                                                                                                                                                 _________Кыркымбаева Н.Дж.                                                             ____________   Казиева Э.С.                                               Директор ШЛ №28

______ Бектурганова Г.И.

 

ОТЧЁТ

руководителя Школьного методического объединения учителей  английского языка

за 2017-18 учебный год.

Средней общеобразовательной  школы-лицея №28, Первомайского района

Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав.

Ф.И.О Дата рождения Образование ВУЗ,год окончание специальность по диплому

 

какой предмет ведёт

 

Стаж работы Курсы повышения Награды звания Дом Адрес тел
общ

 

пед
Буйлашова А.А 07.10.1979 Высшее КГПУ им.Арабаева 2001 Англ.яз Англ.яз 13лет

 

 

11лет

2016 КАО Почетная грамота РЦО Ахунбаева189 кв. 12
Абдырасулова А.Т. 17.06.1989 КНУ

2012

Англ.яз Англ.яз 5 лет 5 лет 0778408956

Ул.А. Усенбаева

Джумабаева Н.Т. 28.08.1981 КГПУ им. Арабаева

2004

Англ.яз Англ.яз 8 лет 6 лет Ул.Кайназарова

10

Магеева З.У. 28.02.1963 Высшее КЖПИ

1986

Англ.яз Англ.яз 25 лет 24года КАО, 2013 Почетная грамота РЦО Ул. Чукотская 11 А
Володко Е.В 19.11.1981 Высшее КНУ им Ж.Баласагына

2005

немец.яз Англ.яз 12 лет 12 лет КАО 2013 Почетная грамота РЦО Ул.Логвиненко 25

0553870894

Кыркымбаева Н.Д. 30.07.1975 Высшее ИГУ 2003 Англ.яз. Англ.яз 22 19 КАО 2016 Почетная грамота

РЦО

Ак-Ордо 4/249

0773520809

 

Целью методической работы  является: Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства на уроках английского языка.

Задачи ШМО;

 • повышать уровень методической подготовки педагогов;
 • проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
 • выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;
 • создавать условия для самообразования педагогов.
Задачи Выполнение Причины   невыполнения
полностью частично не выполн
1 : ● осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований образования; +

 

● создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;  

 

+
 ●повышать уровень методической подготовки педагогов; +
 ●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности +
; ●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; +

 

●создавать условия для самообразования педагогов. +

1.Методическая тема ШМО: Формирование ключевых образовательных  компетенций  у учащихся в изучении английского языка

2.Методическая тема школы: Формирование ключевых образовательных  компетенций  у учащихся в условиях профильного обучения

      4.Повышение квалификации педагогов  за прошедший год:

Ф.И.О. учителя                Тематика Где проходили, на базе какого ВУЗа или КАО, дистанционные курсы

внутри школьные методические семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, консультации

1 Кыркымбаева Назгуль Джунушевна Methods of teaching English Oxford University press
2 Магеева Замира Увалиевна Teaching English  with an IWB Oxford University press
3 Джумабаева Нургуль Ташматовна Innovative Tools and methods of teaching english Linqua
4 Джумабаева Нургуль Ташматовна Teachers helping TNT

5.Диагностика качества обучения:

 

В каких классах проводились административные ДКР, тестирование, срезы Предмет     Показатели     обучения Дата проведения ДКР Ф.И.О. учителя Где обсуждался анализ результатов,

№ протокола, дата

Предложения по улучшению состояния преподавания предмета
качество успеваемость
5-11 классы Англ язык 52 90 5-8 сентября Учителя английского языка Прот №1 13.09 2018

На кафедре шмо

5 –е классы Англ.язык 57 91 21.11.2018 Абдырасулова А.А.

Джумабаева Н.Т.

На кафедре ШМО

23.11.2018

 

 

Уделить внимание обучению грамматики
 

7-е классы

Англ.язык 62 91 20.02.2018 Кыркымбаева Н.Дж.

Буйлашова А.А.

На кафедре ШМО

 

Уделить внимание обучению грамматики

 

6.Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей (до 5 лет):

 

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы Ф.И.О.      наставника Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж
1  

 

 

 

7.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных технологий:

п.п

       Ф.И.О.учителя в каком классе     какой предмет какая технология освоена и внедрена в практику учителей школы где обсуждался результат
 

 

 

         8.Участие  в конкурсах педагогического мастерства (в школе, районе, городе и т.д.)

 

№ п.п      Ф. И. О. учителя предмет                           В каком конкурсе

 

            Результат
 

 

    

                                                9.Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях

 

Дата       Мероприятие

 

  Ученик      Результат Ф.И.О.учителя

(полностью)

Уровень (школьный, районный, городской, республиканский и т.д.)
14.02.2018 Конкурс Американской песни Уланбек кызы К. 1-Е место Кыркымбаева Н.Дж. Школьный

10.Участие педагогов в работе творческих групп, жюри, обобщение опыта на педагогических советах.

             Ф.И.О участника        Дата Форма мероприятия:

педсовет, тема,творческая группа (тема), открытый урок и другое

Степень участия: участник, докладчик, разработчик, жюри, председатель, автор публикаций
 

1

Кыркымбаева Н.Д 04.04.2018 г. Методика определения уровня сформированности ключевых компетенций у учащихся  при обучении английскому языку Докладчик

 

 

 

 

2 Магеева З.У.

 

 14 февраля

16 февраля

Показ сказки-колобок

Открытый урок на тему -Superstition

 

 

 

Организатор

учитель

 

 

 

3

 

 

Ташматова Н.Т.

 

 

14 марта

14 февраля

 

Открытый урок на тему –Video games

Показ сказки –  теремок

 

учитель

 

учитель

 

4

 

Абдырасулова А.Т.

 

 

 

 

 

Сказка « Царевна »

Открытый урок на тему — Food and drink

 

 

учитель

учитель

 

 1. Работа с отстающими учениками (по предметам)

  Сколько учащихся обучаются с двумя и более  «2»:___________Сколько учащихся останутся на осеннюю переэкзаменовку:____________

№п.п                  Содержание    (примерное)

индивидуальной работы с отстающими учениками

 

 

               Выполнение Причина не выполнения
полностью частично не

выполнено

1 Отработка вычислительных навыков

 

+      
2 Работа по дополнительным сборникам, тестам

 

+      
3 Помощь в выполнении д/задания +      
4 Отработка повторных вариантов к/р

 

+      
5 Проведение консультаций в любое время   +    
6 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации

 

  +    
7 Привлечение учащихся к творческим работам

 

  +    
8 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся +      
9 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ

 

+      

12.В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со следующей тематикой:

Дата                  Тематика заседаний,    

 

ответственные
Заседание №1. Организация работы МО Руководитель МО, учителя английского языка
Заседание №2 Учебное содержание ключевых компетенций Руководитель МО, учителя английского языка
Заседание №3. Обсуждение и утверждение плана проведения недели англ.языка Руководитель МО, учителя английского языка
Заседание №4. Инструктивно – методическое обеспечение  переводной и итоговой аттестации Руководитель МО, учителя английского языка
Заседание №5. Анализ результативности работы МО за год Руководитель МО, учителя английского языка
 1. Отметьте недостатки в работе
№п.п.                                    Примерное               содержание                          Рекомендации
 

1

нет систематической работы над повышением педмастерства учителя часто проводить открытые уроки
2 низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;  
3 недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;

 

 
4 плохо ведется работа по обобщению передового опыта;

 

 
5 недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся;  
6 нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми; Применять технологии способствующих  повышению мотивации у учащихся
7 не редко учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без учета его индивидуальных способностей; Проводить работу над исследовательскими проектами
8 домашние задания не всегда носят дифференцированный характер;

не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения

Администрации школы помочь учителю в приобретении  ТСО
 

 

Дополните     своё видение  

 

 

 

Руководитель ШМО:                                      Согласовано с зам.директора по НМР :                                                          Утверждаю:                                                                                                                                               

________Новикова В.Л.                                                     ________ Казиева Э.С.                                                                         Директор ШЛ №28

_______ Бектурганова Г.И.

 

ОТЧЁТ

руководителя Школьного методического объединения учителей  гуманитарно-эстетического цикла

за 2017-18 учебный год

Средней общеобразовательной школы-лицея №28, Первомайского района

 1. Количественно-качественный состав учителей (предметов) по форме:

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы Год прохождения курсов Награды, звания Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж
1 Новикова Валентина Леонидовна 15.01.1945 ОГПИ,1967 Русский язык и литература, немецкий язык Русский язык и литература 56 51 2015 Отличник образования КР,

МОи Н КР

Логвиненко,24/1,58;

0556280046

2 Юсупова Гульнара Джумашевна 14.03.1963 ОГПИ,1985 Русский язык и литература Русский язык и литература 31 31 2015 Отличник образования КР,

МОи Н КР

Циалковского,86/46
3 Шебаршова Жанна Владимировна 25.06.1968 ГПИ, г. Самара Русский язык и литература Русский язык и литература 29 21 2015 РЦО Ул. Чуйкова,д.19,кв.23,

38-47-37

4 Ибраимова Рита Джумабековна 22.05.1963 ГПИ г. Мичурин,1985 Русский язык и литература Русский язык и литература 34 34 2016 Отличник образования КР,

МОи Н КР

Аламедин-1 ,38-94,

0554179517

5 Дуйсенбай Салтанат 22.10.1995 н/в КРСУ, Лингвист Русский язык и литература 2 2 Циалковского,86/46
6 Молдогазиева Лира Таштанбековна 24.01.1969 ПИРЯЛ Русский язык и литература Русский язык и литература 12 12 РИППК  2018 Правда,29 а,кв.21
7 Абышева Гулбубу Алымбековна 30.09.1959 КЖПИ Русский язык и литература Русский язык и литература 30 30 2014 УО ЮГ-2,д.15 кв.30
8 Литвинова Любовь Евгеньевна 01.02.1963 ГУ Иванова,1984 История и обществознание История, ЧиО 30 28 2016 РЦО 7 МКР,26-79
9 Сулайманова Раиса Темиркановна 06.08.1947 КГНУ,1975 Библиотекарь высшей категории История КР 50 37 2015 УО, МОи НКР Ул.Жумабека д64,56

0555746336+

10 Ибраимова Рита Джумабековна 22.05.1963 ГПИ г. Мичурин,1985 Русский язык и литература История, ЧиО 34 34 2013 Отличник образования КР,

МОи Н КР

Аламедин-1 ,38-94,

0554179517

 • Целью методической работы является: Повышение уровня знаний учащихся в свете ключевых образовательных компетенций
 • Задачи методической работы:
Задачи Выполнение Причины   невыполнения
полностью частично не выполн
1 ·         Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; +
2 ·         Отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учётом вариативности; +
3 ·         Утверждение индивидуальных планов работ по предмету, анализ авторских программ и методик; +
4 ·         Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных и выпускных классах (для устных экзаменов); +
5 ·         Совершенствование методики проведения различных видов занятий; +
6 ·         Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутри школьного контроля; +
7 ·         Работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; +
8 ·          Взаимное посещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом достигнутых результатов; +
9 ·         Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета; +
10 ·         Изучение передового педагогического опыта; +
11 ·         Экспериментальная работа по предмету; +
12 ·         Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов по предмету;          +
13 ·         Ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; анализ  методов преподавания предмета; +
14 ·         Отчеты о профессиональном самообразовании учителей; +
15 ·         Организация и проведение предметных недель в школе, первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров;

·

+
16 ·         Вопросы состояния внеклассной работы по предмету;

·         Укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету в соответствие  с требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.

+

 

 1. Методическая тема ШМО: Совершенствование содержания гуманитарного образования.

3.Методическая тема школы: Формирование ключевых образовательных компетенции учащихся в условиях профильного обучения.

4.Повышение квалификации педагогов  за прошедший год:

Ф.И.О. учителя                Тематика Где проходили, на базе какого ВУЗа или КАО, дистанционные курсы

внутри школьные методические семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, консультации

1 Молдогазиева Лира Таштанбековна Формирование ключевых компетенций на уроках русского языка и литературы РИППК при КР,2018
2 Литвинова Любовь Евгеньевна Теория и методика преподавания истории КАО,2016
3 Сулайманова Раиса Темиркановна Теория и методика преподавания истории КАО,2015

5.Диагностика качества обучения:

 

В каких классах проводились административные ДКР, тестирование, срезы Предмет     Показатели     обучения Дата проведения ДКР Ф.И.О. учителя Где обсуждался анализ результатов,

№ протокола, дата

Предложения по улучшению состояния преподавания предмета
Качество

 

успеваемость
Сентябрь

 

Декабрь Сентябрь

 

Декабрь Сентябрь

 

Декабрь
Русский язык Новикова В.Л. На заседаниях кафедры. Все результаты по предмету (рус.яз.) на засед. ШМО

Диктанты

С контрольными заданиями

6 А

 

48% 75% 71% 96% 15.09 15.12
8 Е 65% 66% 88% 96% 18.09 15.12
9 А 51% 68% 100% 86% 18.09 15.12
10 Б 65% 59% 86% 86% 20.09 15.12
11А 60% 76% 90% 80% 15.09 13.12
Русский язык Молдогазиева Л.Т.
26% 50% 75% 96% 26.09 20.12
16% 20% 86% 48% 19.09 20.12
25% 35% 77% 67% 15.09 20.12
Русский язык Ибраимова Р.Дж.
84% 67% 100% 90% 22.09 15.12
61% 80% 100% 90% 28.09 6.12
Русский язык Шебаршова Ж.В.
14% 20% 57% 64% 18.09. 27.11
38% 19% 88% 84% 18.09. 27.11
8 Б 0% 12% 28% 88% 18.09 4.12
10Е 29% 33% 92% 83% 12.09 14.12
Абышева Г.А.
Русский язык 38% 41% 87,5% 88,1% 24.09
38% 41% 89,1% 90,0% 19.12
11 Б Русский язык 45% 94% 100% 100% 18.09 20.12 Юсупова Г.Дж.
11 М 25% 46% 88% 88% 18.09 20.12
10 А1 73% 76% 95% 100% 17.09 19.12
10 А2 59% 52% 94% 95% 17.09 19.12
9 А2 59% 64% 100% 100% 15.09 25.12
9 Е 42% 26% 96% 100% 18.09 25.12
8 М 28% 16% 84% 63% 19.09 5.12
7 А Русский язык 62% 66% 100% 97% 19.09 5.12 Дуйсенбай С. И.
7 Г 28% 65% 76% 85% 11.09 21.12
6 Г 38% 66% 97% 94% 20.09 11.12
5 В 65% 67% 90% 94% 15.09 21.12
История Ибраимова Р.Дж.
10 А 1 40% 100% 17.04.18
10 А 2 67% 100% 17.04.18
10 Б 77% 100% 17.04.18
10 Е 44% 93% 17.04.18
Итого 58% 99%

 

6.Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей (до 5 лет):

 

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы        Ф.И.О.      наставника Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж
1 Дуйсенбай Салтанат Ибадиллаевна 22.10.1995 Н/высшее

 

Лингвист Русский язык 2 2 Юсупова Г.Дж. Циалковского д.86,кв.46

7.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных технологий:

п.п

       Ф.И.О.учителя в каком классе     какой предмет какая технология освоена и внедрена в практику учителей школы где обсуждался результат
1. Ибраимова Р.Дж. 8 А

 

История КР Билингвальное образование, CLIL методика ШЛ №28

Комиссия МОи Н КР

 

         8.Участие  в конкурсах педагогического мастерства (в школе, районе, городе и т.д.)

 

№ п.п      Ф. И. О. учителя предмет                           В каком конкурсе

 

            Результат
 

 

    

                                           

 

    9.Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях

 

Дата       Мероприятие

 

  Ученик      Результат Ф.И.О.учителя

(полностью)

Уровень (школьный, районный, городской, республиканский и т.д.)
19-20.12.2017 Олимпиада Райымкулова Алтынай 4-е место Новикова В.Л. Районная
19-20.12.2017 Олимпиада Супуев Чынгыз 5-е место Юсупова Г.Дж. Районная
19-20.12.2017 Олимпиада Мусамамбетов Белек 7-е место Ибраимова Р.Дж. Районная
19-20.12.2017 Олимпиада Нурланбекова Айдана 5-е место Литвинова Л.Е. Районная

 

10.Участие педагогов в работе творческих групп, жюри, обобщение опыта на педагогических советах.

             Ф.И.О участника        Дата Форма мероприятия:

педсовет, тема,творческая группа (тема), открытый урок и другое

Степень участия: участник, докладчик, разработчик, жюри, председатель, автор публикаций
1

 

Новикова Валентина Леонидовна Жюри; районная (предед.), городская,

Республиканская член комиссии

 

 1. Работа с отстающими учениками (по предметам)

  Сколько учащихся обучаются с двумя и более  «2»:___________Сколько учащихся останутся на осеннюю переэкзаменовку:____________

№п.п                  Содержание    (примерное)

индивидуальной работы с отстающими учениками

 

 

               Выполнение Причина не выполнения
полностью частично не

выполнено

1 Отработка вычислительных навыков

 

       
2 Работа по дополнительным сборникам, тестам

 

       
3 Помощь в выполнении д/задания        
4 Отработка повторных вариантов к/р

 

       
5 Проведение консультаций в любое время        
6 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации

 

       
7 Привлечение учащихся к творческим работам

 

       
8 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся        
9 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ

 

       

 

 

12.В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со следующей тематикой:

Дата                  Тематика заседаний,    

 

ответственные
Заседание №1. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. Распределение нагрузки (часы), утверждение календарно- тематических планов, утверждение списка учителей, желающих пройти аттестацию. Новикова В.Л., Кыркымбаева Н.Дж., Ибраимова Р.Дж.
Заседание №2 Утверждение  графиков, проведения открытых уроков, отчет учителей по теме самообразования, утверждение плана внеклассных мероприятий. Итоги стартового среза. Подготовка  и проведение школьных олимпиад. Предметники
Заседание №3. Итоги 1 четверти. Состояние работы по преемственности между начальной  школой и средним звеном. Итоги школьной олимпиады. Новикова В.Л., Кыркымбаева Н.Дж., Ибраимова Р.Дж.
Заседание №4. Отчет учителей английского языка по теме «Самообразование». Открытый урок истории (билингвальное преподавание) Новикова В.Л., Кыркымбаева Н.Дж., Ибраимова Р.Дж.
Заседание №5. Методическая тема «Формирование информационных компетенций (школьный компонент)». План проверки: выполнение единого орфографического режима: тетради, техника чтения 5-6 класс. Новикова В.Л.,Шебаршова Ж.В.
 1. Отметьте недостатки в работе
№п.п.                                    Примерное               содержание                          Рекомендации
 

1

нет систематической работы над повышением педмастерства учителя Молдогазиевой Л.Т. обратить внимание  на проверки тетрадей в 5 классе
2 низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;  
3 недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;

 

 
4 плохо ведется работа по обобщению передового опыта;

 

 
5 недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся;  
6 нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми;  
7 не редко учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без учета его индивидуальных способностей;  
8 домашние задания не всегда носят дифференцированный характер;

не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения

Всем учителям кафедры обратить на это внимание
 

 

Дополните     своё видение  

Отчет кафедры

“Естественно- математических дисциплин ”

                                                                   на 2017/2018 учебный год

Учебно-воспитательная работа

Руководитель ШМО:                                            Согласовано с замдиректора по НМР                                               Утверждаю:

Самокрутова А.П.___________________________Казиева Э.С._______________                                                      директор школы

_______ Бектурганова Г.И.

                                                                                                Отчёт

руководителя Школьного методического объединения учителей  естественно – математического цикла

за 2017-18 учебный год, Школа лицей № 28Первомайского района г.Бишкек

 1. Количественно-качественный состав учителей (предметов) по форме:

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы Год прохождения курсов Награды, звания Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж
1 Гостева Марина Ивановна 17.09.1977г с/спец 1998г, высшее, КГПУ им.Арабаева,  информатика учитель информатики информатику 17 7 2017

ИПКи ПК КГНУ

грамоты ПРЦО, ГУО, акимиат с.Пригородное, ул.Садовая 57, 0555-24-60-16
2 Кадыркулова Турсун Токоновна 20.10.1961г высшее, КПУ, 1985г учитель математики математика 34 34 2018

г

РЦО, Отл.образования Ахунбаева 335
3 Ким Нина Александровна 05.07.1990г высшее, БФА, менеджмент менеджер гост. математика 10 6 2018 пер. Ошский, 7, 54-10-86
4 Костырева Юлия Владимировна 01.12.1988г высшее КРСУ экономист математика 13 8 2014 грамота ПРЦО Сеченова 61.
5 Никитина Елена Юрьевна 20.01.1968г высшее,КГУ, 1990г учитель математики математика 32 27 2017 Отл. образования пер. Ошский, 7, 54-10-86
6 Самокрутова Александра Петровна 13.11.1960г высшее,КГУ 1983 г преподаватель физики физика 39 34 2016 Отл. образования Дзержинского 86, 67-06-38
7 Самокрутов Илья Валерьевич 05.08.1986г высшее, КРСУ, экономист физика 14 3 Дзержинского 86, 67-06-38
8 Степанова Лариса Михайловна 24.09.1960г высшее, КГУ, математик, преподаватель математика 40 35 2016 Отл. образования Эне-сай 168
9 Степанова Дарья Владимировна 05.11.1993г высшее, БФА экономист математика 10 5 2017 Щербакова 55/1 кв.6
10 Чиликина Марина Станиславовна 20.02.1961г высшее, КГУ

1984

учитель физики физика 35 16 2017 ПРЦО Боконбаева 7/55
11 Каптагаева Айнура Маратовна 12.02.1985г высшее ,КНУ инженер информатика 9 6 2016 ж/м Ак-Ордо, 3027
12 Молдалиев Алмазбек Аманатбекович 09.08.1970г высшее,КГТУ им. Раззакова, 2009 ИХТ, черчение 26 20 2017 грамоты с.Лебединовка, ул.Зеленая, 29, 33-32-29
13 Корсакова Елена Михайловна 06.08.1974г КГПУ,2001 менеджер геграфия,

экономика

26 26 2013 грамоты УО, мэрии ул.Дорожная 55
14 Токтогулова Анар Молдонасыровна 21.06. 1960г  Санкт- Петербург, Гос.универс 1985г география география 32 32 2018 ул.Исанова 57 а
15 Момункулова Жылдыз Кубанычевна 19.11.1973 Нарынский ГУ учитель биологии биология 11 11 2016 , КАО грамоты УО, Мэрии ж/м Ала-Тоо, ул.Кара-Алма 15
16 Кулалиева Гульниза Джумабековна 13.05.1987г КГНУ, 2009г магистр биологии биология 9 8 2018г КАО ж/м КокЖар ул.Конорчек 129
17 Табалдиева Кундуз Сабыракуновна 14.12.1986г КГНУ,2008г преподаватель химии химия 11 6 2017, КАО с.Лебединовка, ул.Тяньшаньская, 10
18 Черепанова Ирина Александровна 29.03.1960г КГУ, 1982г химик, преподаватель химии химия 30 30 2018 с.Лебединовка, ул.Комсомольская, 204
19 Токтогулов Дамир Мойдинович 01.01.1973 КГИФК, 1996 учитель физ.культуры физвоспитание 22 22 Грамоты, дипломы ул.Сухомлинова 25, кВ.9
20 Айдаров Алимжан Арзыбекович
21 Эсенканов Райкан Сыргабаевич 22/09/56 ВПУ МВД 1980 ДП 36 6 грамоты ул.Сухомлинова 43

 

 • Целью методической работы является:_создание условий для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, выроботки единых педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, терминологии образовательных областей и учебных предметов.___________________________________________

 

 • Задачи методической работы
 

Задачи Выполнение Причины   невыполнения
полностью частично не выполн
1 Повышение методического , теоретического и профессионального мастерства учителей. + постоянно
2 Изучение и эффективное использование в деятельности ШМО основополагающих нормативных документов по предмету. +
3 Формирование потребности педагогов в повышении своей профессиональной культуры. +
4 Продолжить работу над формированием ключевых компетенций учащихся. ( решения проблем, информационной, коммуникативной).      + сроки
5 Продолжить работу над повышением качества обученности по предметам ШМО. + постоянно
6 Активизировать работу над проектами. +
7 Продолжить работу над обновлением видеотеки и дидактического материала. +

 

 1. Методическая тема ШМО:_Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся в условиях профильного обучения в процессе преподавания предметов ЕМЦ.____________________________________________________________

3.Методическая тема школы: Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся в условиях профильного образования.

4.Повышение квалификации педагогов  за прошедший год:

Ф.И.О. учителя Тематика Где проходили, на базе какого ВУЗа или КАО, дистанционные курсы

внутри школьные методические семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, консультации

1 Токтогулова А.М.  

 

КАО, март 2018.
2 Табалдиева К.С. КАО, ноябрь- декабрь 2017г
3 Никитина Е.Ю. Стандарты образования. Учебник по математике 5-6 класс.

Организация работы с одаренными детьми

Министерство образования, круглый стол.

Сиб.федеральный университет,г.Красноярск.

Городские семинары по математике.

Член горметодсовета учителей математики.

4 Степанова Л.М. Стандарты по математике 10-11 класс

Оценивание стандартов по математике в 5-6 классах.

Составление и экспертиза тестовых заданий НЦТ.

Семинар-тренинг.

Проект по оцениванию стандартов по математике.

Семинары зам.дир по УВР.

5 Костырева Ю.В. экзамены,и др. городские семинары по математике
6 Костырева Ю.В. ИПК и ПК им.Арабаева  специальность математика
7 Кулалиева Г.Д, КАО, апрель 2018
8 Самокрутова А.П. Организация работы с одаренными детьми. Сиб.федеральный университет,г.Красноярск.

Городские семинары по физике.

9 Самокрутова А.П. Городские семинары, член горметод совета учителей физики
10 Кадыркулова Т.Т. КАО, май 2018

 

5.Диагностика качества обучения:

 

В каких классах проводились административные ДКР, тестирование, срезы Предмет Показатели обучения Дата проведения ДКР Ф.И.О. учителя Где обсуждался анализ результатов,

№ протокола, дата

Предложения по улучшению состояния преподавания предмета
качество успеваемость
9 класс химия 37% 95% 11.09.2017 Черепанова И.А. ШМО

 

11 класс алгебра 48 88 18.09.17 Степанва Л.М. совещание при зам.директора
5 класс математика 42 91 15.09.17 Кадыркулова Т.Т.

Костырева Ю. В.

Работать более серьезно над анализом ошибок в контрольных работах, проводить работу над ошибкам используя интерактивные методы, с привлечением более успешных учащихся. Больше внимания уделять устному счету для ликвидации пробелов в знаниях.
10 класс алгебра 30 87 13.09.17 г Костырева Ю.В., Никитина Е.Ю.
8 класс алгебра 32 83 18.09.17 г Никитина Е.Ю.
10 физика 39 86 13.09.2017 Самокрутова А.П.
8 физика 34 80 12.09.2017 Самокрутова А.П.
9 физика 45 95 13.09.2017 Самокрутова А.П., Чиликина М.С.
9 информатика 48 90 15.11.2017 Гостева М.А. Каптагаева А.М.
7 физика 68 99 21.12.2017 Самокрутова А.П..
8 физика 46 94 24.01.2018 Самокрутова А.П.
8

 

геометрия 55 88 15.03.2018 Никитина Е.Ю., Степанова Л.М,
7 класс алгебра 52 91 26.04.2018 Никитина Е.Ю.
9 алгебра 54 84 19.04.2018 Никитина Е.Ю.
9 информатика 61 98 12.04.2018 Гостева М.А. Каптагаева А.М.
6 математика 36 90 11.05.2018 Степанова Л.М., Кадыркулова Т.Т.

 

 

 

6.Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей (до 5 лет):

 

п.п

Ф.И.О.учителя Дата рождения Образование, в каком году закончил

(а) ВУЗ

специальность по диплому какой предмет ведёт Стаж работы Ф.И.О. наставника Дом. Адрес

Конт.телефон

общ педстаж
1 нет  

 

7.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных технологий:

п.п

Ф.И.О.учителя в каком классе какой предмет какая технология освоена и внедрена в практику учителей школы где обсуждался результат
1 Самокрутова А.П. 8.9,10 кл физика Тематическая систематизация пройденного материала с помощью таблиц. ШМО
2 Степанова Л.М. 8 класс математика проектная деятельность. ШМО
3 Момункулова Ж.К. 10,11 класс биология тематические презентации. ШМО
4 Табадиева К.С. 10,11 класс химия тематические презентации. ШМО
5 Костырева Ю.В. 5,10 математика тематические презентации ШМО

 

8.Участие  в конкурсах педагогического мастерства (в школе, районе, городе и т.д.)

 

№ п.п      Ф. И. О. учителя предмет В каком конкурсе

 

Результат
 

 

 

 

 

9.Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях

 

Дата Мероприятие

 

Ученик Результат Ф.И.О.учителя

(полностью)

Уровень (школьный, районный, городской, республиканский и т.д.)
31 октября

2017  года

Школьная олимпиада с 5-11 кл создана команда для участия в районной олимпиаде все предметники школьный
декабрь Районная олимпиада Жаныбек к Айгерим

10 Е физика

2 место Самокрутова А.П. районный
Жумакматова Бермет

химия 11 кл

3 место Табалдиева К.С. районный
март Математическая олимпиада Кенгуру. наибольший результат 91 балл математики Международная
март Математическая олимпиада 6 класс нет математики районная
Защита проектов Петряева Ольга 10 А1, Рустамова Алия 10 А1 нет биология, Момункулова

Ж.К.

школьный, городской
декабрь Джапаров Кубан 7 А физика, Самокрутова А.П. школьный
Кадыркулов Амантур 9 А

Торобекова Айым1,

физика, Самокрутова А.П. школьный
Акматов Чингыз 10 Е физика, Самокрутова А.П. школьный
лига школьников: Бука тартыш 2 место район
4 место город
прикладные виды 2 место район
Спартакиада школьников мини-футбол 1 место район
2 место город

10.Участие педагогов в работе творческих групп, жюри, обобщение опыта на педагогических советах.

             Ф.И.О участника Дата Форма мероприятия:

педсовет, тема,творческая группа (тема), открытый урок и другое

Степень участия: участник, докладчик, разработчик, жюри, председатель, автор публикаций
 

1

Самокрутова Александра Петровна горметод  совет участник
2 Никитина Елена Юрьевна горметод  совет участник
3 Никитина Елена Юрьевна председатель медальной комиссии
4 Степанова Лариса Михайловна. член апелляционной комиссии Алтын  Тамга
5 Токтогулов Дамир Мойдинов гор.метод совет учителей физического воспитания
6 Гостева Марина Ивановна Webинар ООН по билингвальному обучению.

 

 1. Работа с отстающими учениками (по предметам)

Сколько учащихся обучаются с двумя и более  «2»:___________Сколько учащихся останутся на осеннюю переэкзаменовку:___3_________

№п.п                  Содержание    (примерное)

индивидуальной работы с отстающими учениками

 

 

               Выполнение Причина не выполнения
полностью частично не

выполнено

1 Отработка вычислительных навыков

 

       
2 Работа по дополнительным сборникам, тестам

 

       
3 Помощь в выполнении д/задания        
4 Отработка повторных вариантов к/р

 

       
5 Проведение консультаций в любое время        
6 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации

 

       
7 Привлечение учащихся к творческим работам

 

       
8 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся        
9 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ

 

       

 

12.В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со следующей тематикой:

Дата Тематика заседаний,    

 

ответственные
Заседание №1.

30.08.2017

Организационное, Степанова Л.М, Самокрутова А.П.
Заседание №2

13.09.2017

Методическая работа учителей Степанова Л.М, Самокрутова А.П.
Заседание№3.

2.11.2017

« Одаренные дети», проектная деятельность. олимпиады. Момункулова Ж.К.
Заседание №4.

9.01.2018

Итоги 2 четверти, прохождение программного материала. Работа по ликвидации пробелов знаний. Обсуждение плана предметных декад Степанова Л.М
Заседание №5

22.03.2018.

Индивидуальная работа с неуспевающими. Работа с детьми имеющими одну тройку по предмету ШМО (Резерв качества). Никитина Е.Ю.
Заседание №6

18.04.2018

Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала, проработка инструкции. Самокрутова А.П.

 

 

 1. Отметьте недостатки в работе
№п.п. Примерное               содержание Рекомендации
 

1

нет систематической работы над повышением педмастерства учителя +, систематизировать
2 низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; + повысить самоконтроль и взаимо контроль
3 недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;

 

+ работа по самообразованию
4 плохо ведется работа по обобщению передового опыта;

 

+ мастерские передового опыта
5 недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся; + дифференциация
6 нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми;  
7 не редко учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без учета его индивидуальных способностей; + обсуждение на заседаниях ШМО
8 домашние задания не всегда носят дифференцированный характер;

не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения

+ проводить методическую работу с учителями.
 

 

Дополните     своё видение  

     Отчет

по показателям деятельности

 за 2017-2018 учебный год

Средняя общеобразовательная школа-лицей №28

     Отчет

по показателям деятельности школ  г. Бишкек

 за 2017-2018 учебный год

Содержание

 

1.Общие сведения об образовательных организациях

1.1.Ресурсная база  общеобразовательных организаций

1.2. Учебные кабинеты, ТСО

2.Учебно-методическая литература

3.Состав педагогических кадров ОУ

3.1. Квалификация кадров

3.2. Педагогический стаж, награды

3.3. Вакансии (предметы)

 1. Сведения о контингенте

4.1.Движение учащихся

4.2.Контингент учащихся (кол-во классов-комплектов/ кол-во учащихся)

4.3 Количество выпускников

4.4 Организация учебного процесса

4.5. Успеваемость и качество знаний учащихся

5.Организация воспитательного процесса

5.1.Всеобуч

5.2.Социальный паспорт учащихся

5.3.Количество учащихся, получающих льготы

 1. Методическая деятельность

6.1. Психолого –  педагогическая тема

6.2.Количество, проведенных районных, городских и республиканских семинаров на базе школы

6.3.Методическая деятельность общеобразовательных организаций

 

 1. Наличие противопожарных средств

8.Число случаев производственного травматизма (кол-во чел. /дней в году)

 1. Ремонт 2017-2018гг..
 2. Внешние связи, международные связи
 3. Сведения об общественных объединениях и общественных фондах
 4. Попечительские Советы

 

 

1.1.Ресурсная база общеобразовательных организаций

Район № СШ Фонд

зараб-й

платы

(тыс) сом

 

Проект

мощ-ь

 

Вид здания Вид отопления Спорт.

залы

 

Спорт.

площ-и

Акт-е

залы

Кол-во

посад-х

мест

 

Бас

сей

ны

Пришк-я террит-я (площадь,

кв.м.)

 

Типовое Нетипов. Смеш-ый ТЭЦ Электр. Газ-элво Газ Угольное
Первомайский Средняя общеобразовательная школа-лицей №28 14910,5 т.с 680 Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет 1 2 1 680 Нет 0,785 га

 

1.2. Учебные кабинеты, ТСО

№ СШ Кабинетная система (КС) Техническая оснащенность (кол — во) Столовая

(кол-во

посад.  мест)

ОИВТ Гос.язык Труд.об. физики химии ДПМ Мед.

пункт

компью

теры

принтер ксерокс телевизор факс муз.

центр

проект Кодоскоп (графопр) Интер-актив

доска

Интерактивня система
ШЛ №28 2 7 1 1 1 1 1 44 6 7 17 нет 2 4 нет 4   нет 100

 

 

 

 

2.Учебно-методическая литература (тыс. сом)

№ СШ Кол-во

школ

Библиотечный

фонд школы

(сом)

Учебной

литературы

(штук)

Художественной литературы

(штук)

В т.ч. приобретено за 2016/17 уч.г.
Учебной и методической литературы (сом) Художественной

литературы (сом)

ШЛ №28 1.065594 c 27 т. 11903 9590 67950 34418

 

3.Состав педагогических кадров общеобразовательных организаций

Район № СШ Всего

учителей

Членов админ-ции Кол-во МОП (вместе с зам.дир.

по АХЧ)

Наличие

 

Прошли курсы переподготовки

в  2017/18 уч.г.

Молодых специалистов

(стаж до 3-х лет)

соц.

педагога

психолога
Первомайский ШЛ №28 65 7 13 1 1 17 8

 

3.1. Квалификация кадров

Район 

 

 

№ СШ Всего

пед.

работ

ников

2017/18 учебный год 2017/2018 учебный год
Высшее Н\высшее Среднее специ-ое Среднее, из них учатся заочно Высшая категория Первая категория Вторая категория Без категории
Первомайский ШЛ №28 82 74 4 4 42 8 12 20

 

 

 

3.2 Педагогический стаж, награды

Район № СШ Всего

пед.

работ

ников

Стаж работы    2017/18 уч. год Награды
лет Кол-во пенсио-

неров

На

род.

учит.

КР

Засл. учит.

КР

Отлич.

образо-вания

КР

Грамота МоиН КР,

мэрии

Ученая степень Медаль Данк
До

5-ти

5- 10

 

10-15 15-25 Свыше

25-ти

Первомайский ШЛ №28 82 13 12 9 20 28 18 12 12

 

3.3. Вакансии на 2017-2018 учебный год (предметы)

 

№ СШ

 

Предметы
Гос.язык Ккитайский Этика Русский Английск. Немецск.

 

Французск.

 

Математика Физика ОИВТ Химия Биология География Истор.,ЧиО Уч.надоб.об. ИЗО,Черч. Труд Музыка ОБЖ ДПМ Физ-ра

 

Психолог Кружки Соцпедагог Дефектолог. Начальные классы Всего
ШЛ №28 1 1

 

4.Контингент учащихся и организация учебного процесса

4.1.Движение учащихся

№ СШ Количество учащихся по  учебным годам
2015-2016 2016-2017 2017-2018
На начало года На конец

года

Прибыло

за год

На начало года На конец года Прибыло за год На начало года На конец года Прибыло за год

(-выбыло)

ШЛ №28 1229 1219 58 1339 1337 96 1384 1375 87 прибыло

96 выбыло

 

4.2.Контингент учащихся (кол-во классов-комплектов/ кол-во учащихся)

№ СШ Общее кол-во

учащихся

Количество класс — комплектов,

количество учащихся  по ступеням

Количество выпускников Успеваемость и качество знаний
На

нач. года

На конец года 1-4

классы

 

5-9

классы

 

10-11

классы

 

9

кл

С

отл

11

кл

С

отл

Докум-ы

особого

образца

Успе

вае

мо

сть

Ка

чест

во

 

Вто

ро

год

ни

ки

На

осень

Кл.

ком-тов

Кол-

во

Кл

ком-тов

Кол-

во

Кл

ком-тов

Кол-

во

   
9 11
ШЛ №28 1384 1375 16 581 20 631 7 163 110 4 76 8 2 99.5 47 1 5

4.4 Организация учебного  процесса

 

№ СШ Кол-во

школ

Кол-во уч-ся

на конец года

Количество учащихся, обучающихся в классах Режим работы учреждения,

сменность

Нач. занятий Какие

иностр. яз.

изучаются

базисное

обучение

гимнази

ческих

лицей

ских

ЗПР Обуч.

на дому

 

ШЛ №28

1375 1-7 классы

977

8-11 классы

398

2 I смена  8.00

II смена 13.30

Английский язык

Корейский язык

Китайский язык

Персидский язык

5.Организация воспитательного процесса

№ СШ Кол-во

школ

Наличие

кружков

секций,

факуль-

тативов,

Охват

детей

 

 

 

Структура

школьного

самоуправления

Название детской

организации,

Охват

детей

(кол-во)

 

 

Учащиеся группы:

неблагоп. семьи, риска,

ИДН, ВШУ

Небл.

семьи

Риска ИДН ВШУ
ШЛ №28 21  кружков  и 5 секций 436 Школьный парламент “Жалын” 670 2 9 5

 

 

 

5.1.Всеобуч

№ СШ 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Кол-во

детей

на микро-

участке

Из них обуча-я

в данной школе

Не

обуч-ся

Число

первокл.

Кол-во

детей

на микро-

участке

Из них обуча-ся

в данной школе

Не

обуч-

ся

Число

первокл

Кол-во

детей

на микро-

участке

Из них

обуча-ся

в данной школе

Не

обуч-ся

Число

первокл.

ШЛ №28 366 126 203 23 415 227 166 67 415 227 166 67

 

 5.2.Социальный  паспорт  учащихся

  2017-2018 учебный год
№ СШ Сироты Полуси-роты Дети  из неп сем. Инв в школе Инв на дому Из мног семей

 

Черноб. Баткен. Афган. Беженцы Родит. Инв-ы Из небл семей Мало-обесп. Дети участников 7 апреля
ШЛ №28 5 40 80 4 24 2 5 11 12 2 18

 

5.3.Количество учащихся, получающих льготы

№ СШ 2017-2018
Горячее питание  за счет МБ Горячее питание за счет арендаторов (внебюджетные  средств) Виды помощи, оказанной малообеспеченным детям
Количество учащихся Общая сумма

(т. сом)

Количество учащихся Общая сумма

(т. сом)

Количество учащихся

(летний лагерь)

Общая сумма

(т. сом)

ШЛ №28 588 1350048 25 57400 100 88000
 1. Методическая деятельность

6.1.Психолого – педагогическая тема

 

Школа Наименование психолого-педагогическая темы Годы разработки На каком

этапе  находится

1 ШЛ №28  Формирование ключевых  образовательных компетенций учащихся в условиях профильного обучения 2014-2019 3- этап – практическое исследование проблемы
 1. Количество, проведенных районных, городских и республиканских семинаров на базе школы
 

     № СШ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Школьные Районные Городские Респуб-е Школьные Районные Городские Респуб-е Школьные Районные Городские Республик-е
ШЛ №28 10 10 2 1 1 3 1

 

6.3.Методическая деятельность общеобразовательных организаций.

Разработка информационно- методических материалов (пособий, учебников и т. п.)

№ п\п № школы

 

 

Разработка

информационно- методических материалов

(пособий, учебников и т. П.)

Экспериментальная работа.

Количество экспериментальных

площадок (их наименование)

Какие инновационные пед. техноло-гии апробированы и могут быть обобщены на городском уровне с  проведением обучающих  семинаров
1 ШЛ №28 Кыргыз тили :5-6 класс для школ с русским языком обучения

Оморова А.А.

Коммуникативное обучение второму языку Коллективный способ обучения на уроках кыргызского языка

 

 1. Наличие противопожарных средств
№ СШ Кол-во

школ

Наличие противопожарных средств (перечислить) Их количество Требуется

дополнительно

Количество

 

ШЛ №28 Пожарные краны

Огнетушители

Пожарный щит

15

48

1

Огнетушители

Водяной насос

Обработка чердачных помещений огнезащитными средствами

Противопожарный сингал в комплекте

Пожарный щит в комплекте

20

2

 

 

1

1

 1. Число случаев производственного травматизма (кол-во чел. / дней в году)

 

№ СШ

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Уч-ся Учителя Др. работники Уч-ся Учителя Др. работники Уч-ся Учителя Др. работники
ШЛ №28

 

 1. Ремонт 2017-2018учебный год
№ СШ Средства, предполагаемые  на проведение ремонта (сумма тыс.с.) Аренда помещений и

арендаторы

Республиканский бюджет Местный бюджет Средства родителей Привлечение грантов
ШЛ №28 185,5 тыс.сом 25 млн. сом 537 тыс.сом Столовая- Оморова С.

Футбольное поле- Казакбаев С.К.

Клуб “ Самбо”- Жунусова А.А.

Клуб “Таэквандо”- Курманалиев Э.

 

 1. Внешние связи, международные связи
№ СШ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поездки в города других республик Связи с вузами (перечислить) Какие мероприятия запланированы и реализованы Участие шк-в за послед три года в межд мероприятиях Результаты
1 ШЛ №28 Корея — Сеул, Алмата,   Япония – Токио,

Италия – Рим;

Москва;

Санкт-Петербург; США;

КГМА, КГНУ им Ж.Баласагына

Инст. Конфуция при БГУ, Корейский центр образования, Кыргызско-корейский колледж, Санкт- Петербургский государственный бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школой № 77 с углубленным изучением химии

День гос.языка

День учителя;

Новый год, Масленица;

День святого Валентина,

8 марта- День самоуправления;

Дружба народ мира,

Олимпиада по персидскому языку- 1,2 место;

Китайский новый год,

Фестиваль “Кыргызстан -Корея”,

9- мая- День победы: Концерт Реквием, Отчетный концерт для родителей,

25 мая последний звонок.

1. В 2018 году ученица 2 А класса Умарбекова Дина заняла в II место на Республиканской олимпиаде по математике (из 2200 детей).

2. Ученик 11 А класса Усенакунов Арзымат  занял  III место в городской и I место в районной олимпиаде  по кыргызскому языку.

3.Ученик 11 Б класса Супуев Чынгыз занял III место в городской олимпиаде по экономике.

4. Ученица 10 Е класса  Жаныбек кызы Айгерим заняла II место в районной олимпиаде  по физике.

5. Ученица 11 А класса Жумакматова Бермет   заняла III место  в районной олимпиаде по химии.

6. Ученик 11 Б класса Супуев Чынгыз занял III место в городской олимпиаде по экономике

Ученики нашей школы постоянные участники и призеры Менделеевской и Международных олимпиад по химии. Мамбетова Салтанат участница Международной олимпиады по химии в городе Токио (Япония), Эстебесов  Эмиль участник Международной олимпиаде по химии в городе Копенгаген (Дания), Свинухов  Анатолий участник Международной олимпиаде по химии в городе Амстердам (Голландия).

Ученица 11 А класса Эрматова Айдана  завоевала бронзовую медаль в Менделеевской олимпиаде (г. Москва, 2017 г.).

 

 

Договор о сотрудничестве, открытие класса Конфуция в ШЛ №28; Сотрудничество с Республикой Иран – открытие классов по изучению персидского языка, Сотрудничество с Корейским центром образования. Сотрудничество с СОШ №77 г.Санкт-Петербург.

 

 

 

 

 1. Сведения об общественных объединениях и общественных фондах

 

№ п/п

 

№ СШ Полное наименование ОО, ОФ № свидетельства,

Устав, дата регистрации

Ф.И.О. председателя 

ОО, ОФ.

конт. тел.

Реквизиты банка Общее колич.

членов

Сумма ежемес.

взноса с одного члена

Примечание
1 ШЛ №28 Общественное Объединение поддержки и развития школы-лицея №28 “Билим” Свид. № 080110

Регистрационный  № 14468-3301-00

Мусакеева С.О. ОАО “Кыргызкоммерцбанк”

Код ОКПО 22599061

ИНН 01312200010133

Р/С 1051010158300033

БИК (МФО)105001

800 от 100 до 400 с.

 

 

 1. Сведения о попечительских советах
СШ Попечительский совет создан: Количественно-качественный  состав ПС

место работы,  занимаемая  должность

Ф.И.О. председателя

конт.тел.

Привлечение дополнительные (внебюджетные) средства за время работы ПС
1 ШЛ №28 01.09.2017 г. 1. Председатель ПС- Солтонкулов Мирлан Дуйшеналиевич- Телеком

2.Зам. председателя-Курманалиев Эрмек Алманбетович, ЧП

3.Член ПС- Бейшенбаев Джумалы Сагынбекович, юрист

4.Член ПС- Кожомова Гульниса Кожомовна- Председатель совета адвокатов КР

5.Член ПС- Исак уулу Талант- ЧП

6.Член ПС- Кулманбетов  Бакыт Чолпонбекович- ЧП

7.Член ПС- Джумабаваева Нургуль Ташмаатовна-Учитель

Мусакеева С.О.

0779129010

0703729659

3,2 млн сом

 

 

 

 

Директор школы-лицея №28                                                                                                         Бектурганова Г.И.